Folie z PE charakteryzują się małą przenikalnością dla pary wodnej, łatwo przepuszczają pary substancji organicznych, nie są odporne na węglowodory i jego chloropochodne. Są odporne na działanie roztworów kwasów, zasad i soli oraz niską temperaturę.
Przez wieloletnie doświadczenie...
                        ... dążymy do perfekcji
Firma Total-Chem sp. z o.o. potwierdza najwyższą jakość produktów uzyskanymi certyfikatami.
PN-EN ISO 9001:2001