Folie z PE charakteryzują się małą przenikalnością dla pary wodnej, łatwo przepuszczają pary substancji organicznych, nie są odporne na węglowodory i jego chloropochodne. Są odporne na działanie roztworów kwasów, zasad i soli oraz niską temperaturę.
Przez wieloletnie doświadczenie...
                        ... dążymy do perfekcji

Firma TOTAL-CHEM przetwarza własne wyroby foliowe oraz pozyskiwane z rynku, przez co bierze czynny udział w ochronie środowiska naturalnego.

 
Firma posiada nowoczesną linię do recyklingu odpadów foliowych, która składa się z wielostopniowych myjek oraz z regranulatora z podwójnym odgazowaniem.

Umożliwia to eliminację wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych i sprawia, że produkowane są regranulaty wysokiej jakości, z których z kolei wytwarzana jest wysokogatunkowa folia.

Zakład posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów z tworzyw sztucznych zgodnie z decyzją Nr 68/02.


Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa dysponujące odpadami foliowymi. Warunki współpracy są negocjowane indywidualnie z każdym dostawcą.